De kracht van de zon als het om energietransitie gaat

Tegenwoordig is de term ‘energietransitie’ gemeengoed geworden. Sinds hiervoor internationaal gepoogd wordt een beleidsdoel te vormen door middel van het Klimmaatakkoord van Parijs is dit een onderwerp dat leeft binnen de maatschappij.

Energietransitie

Energietransitie is het proces waarin er op structurele wijze verandering komt in de manier waarop we onze energie opwekken, gebruiken en welke bronnen we daarvoor gebruiken. We bewegen hierbij steeds meer naar het gebruik van duurzame energiebronnen in plaats van grijze stroom die bijvoorbeeld opgewekt wordt in vervuilende kolencetrales. Daarnaast is er een probleem met het ‘vergroenen’ van energie middels certificaten. Dus óók als aanbieders van energie stellen dat ze groene stroom aan jou leveren kan die claim ‘gekocht’ zijn door middel van een certificaat. Een andere element binnen energietransitie is het zoeken naar alternatieve vormen van energieopslag, alternatieven voor vervoer (bijvoorbeeld elektrisch rijden) of manieren om meer energie te besparen.

Vormen van duurzame energie uit de natuur

Er zijn tegenwoordig veel manieren om gebruik te maken van de toch al aanwezige energie die de natuur ons gegeven heeft. Denk aan: windenergie, zonne energie, waterkracht, bio energie of bijvoorbeeld aardwarmte. Omdat er uitvindingen gedaan zijn voor processen en middelen die deze energie kunnen omvormen tot stroom uit onze stopcontacten is het heel realistisch dat oud energievormen vervangen worden door duurzame alternatieven.

Zonne-energie

Hierover kunnen we één energievorm voor de duidelijkheid nog even uitlichten. Hoe mooi is het dat de zon, onderdeel van ons mooie zonnestelsel, te gebruiken is om energie op te wekken. De zon is namelijk een duurzame energiebron die nooit op zal raken. Door middel van zonneparken, zonnecentrales of de welbekende zonnepanelen die je ziet liggen op particuliere daken maken we gretig gebruik van de zonne energie uit de zon die er toch al is. Het leuke hiervan is ook dat deze vorm van energie opwekken niet alleen op grote schaal mogelijk is, maar ook voor een gewoon huishouden door middel van het installeren van zonnepanelen.

Zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen wordt zodanig gestimuleerd vanuit de overheid dat je binnen sommige gemeenten ook subsidie kan ontvangen wanneer je hierop overgaat. Hierbij is het belangrijk om eerst te controleren of jouw dak wel geschikt is voor zonnepanelen. De aankoop van zonnepanelen is een behoorlijke investering, maar door marktwerking wel een die voor meer mensen realistischer lijkt te worden. De terugverdientijd is daarnaast ook goed te overzien. Er zijn op internet veel kant en klare berekeningen terug te zoeken. Verder kun je de stroom die je zelf niet gebruikt ‘terugleveren’ aan het stroomnet en ontvang je hiervoor voorlopig nog een ‘terugleververgoeding’. Kortom, heel veel redenen om alle ontwikkelingen op dit gebied in de gaten te houden en eens de overweging te maken waar jij je spaargeld aan uitgeeft, zie het als een (duurzame) investering!